The registrations are not open yet.
Only pre registered athletes can participate! No new registrations at the day of the competition.


De registraties zijn nog niet open.
Alleen geregistreerde atleten mogen mee doen! Geen registraties ter plaatse!