13
mei

Buyle update – Buyle 2021 (Ned/Eng/Fr)

[NED]
Beste atleten
,
 
Het overlegcomité heeft op 11 mei 2021 aangekondigd dat het verbod op competitie voor amateursporters verlengd wordt tot 9 juni.

Hierdoor zal de Flanders Cup Memorial Léon Buyle van 5 juni jammer genoeg niet op de normale wijze kunnen plaatsvinden.

Maar zoals jullie weten heeft de Vlaamse Atletiekliga vanuit de overheid een uitzondering verkregen voor Vlaamse topsporters in functie van de selectie/voorbereiding voor een internationaal kampioenschap.

Dit geeft ons, als organisator van een Flanders Cup, de mogelijkheid om een meeting in te richten binnen deze richtlijnen.

Naar deelnemers toe hebben we goedkeuring gekregen voor selecties in functie van de OS, het EK U23 en WK/EK U20.

Voor de OS betekent dit de A3-elitepopulatie en voor de junioren en beloften is er een 5% afwijking toegestaan ten opzichte van de selectiecriteria (zie onderstaande tabel), deze prestaties moeten behaald zijn in het seizoen 2019, 2020 of 2021.

Ook de door de overheid erkende topsporters mogen deelnemen aan de FC Memorial Léon Buyle van 5 juni 2021.

Het is mogelijk om (Belgische) atleten die een prestatie hebben gehaald met een ander gewicht/hordenhoogte toe te voegen aan de lijst, evenals atleten die op basis van de World Rankings een realistische kans maken om zich te kwalificeren voor de Spelen, maar deze moeten wel geval per geval voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen.

Het vertrekpunt van de uitzondering voor topsporters is wel om Vlaamse atleten de kans te geven zich te selecteren voor een internationaal kampioenschap.

Het deelnemersveld mag daarbij aangevuld worden met Waalse en buitenlandse deelnemers.

In deze context is het echter niet de bedoeling om disciplines of reeksen in te richten waar geen Vlaamse topsporters op de deelnemerslijst staan.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 5 juni 2021 zonder publiek en er wordt slechts 1 begeleider per atleet toegestaan.
 
Alle atleten moeten een negatieve PCR-test van maximaal 48u voor de wedstrijd kunnen voorleggen.

Voor begeleiders die vanuit het buitenland inreizen zal ook een negatieve PCR-test sowieso verplicht zijn.

Alle personen zoals begeleiders, medewerkers en juryleden houden in principe afstand van de atleten en elkaar, maar we zullen sneltesten gebruiken om ons ook te verzekeren van hun gezondheid en een mondmasker dragen is uiteraard ten allen tijde verplicht.

VAL atleten die voldoen aan de criteria voor deelname aan de FC Memorial Léon Buyle zullen gedurende 3 dagen prioritair kunnen inschrijven via atletiek.nu

Inschrijven tussen 15/5 een 18/5 is gratis voor deze VAL atleten.

Vanaf 20 mei gaan de inschrijvingen dan open voor niet VAL atleten die minstens voldoen aan dezelfde minimastandards als de VAL atleten.

De registratiebijdrage voor niet VAL atleten bedraagt 10 euro/nummer.
 
Atleten die niet voldoen aan de volgende standards zullen verplicht geweigerd worden.

Met sportieve groeten
Patrick Van  Caelenberghe
Meetingdirector FC Memorial Léon Buyle
patrick@memorialbuyle.com
www.memorialbuyle.com

[ENG]
Dear athletes
,
 
The Consultation Committee of the Belgian Government has announced on 11 May that the ban on competition for amateur athletes will be extended until 9 June.

Because of this, the Flanders Cup Memorial Léon Buyle on 5 June will unfortunately not be able to take place in the normal way.

But the Flemish Athletics League (VAL) has obtained an exception from the government for Flemish top athletes in function of the selection/preparation for an international championship (the Olympic Games, the European Championships U23 and World Championships U20).

This gives us, as organizer of a Flanders Cup, the opportunity to organize a meeting within these guidelines.
 
The starting point of the exception for top sportsmen is to give Flemish athletes the opportunity to select for an international championship.

The list of VAL participants may be completed with foreign participants.

The event will take place without an audience and only 1 accompanying person per athlete will be allowed.

All athletes must be able to present a negative PCR test no more than 48 hours before the competition.

For accompanying persons entering from abroad a negative PCR-test will be obligatory.

All persons such as coaches, staff and jury members will in principle keep their distance from the athletes and each other, but we will use quick tests to ensure their health and wearing a mouth mask is mandatory at all times.

From 20 May onwards the registrations are open for non VAL athletes who meets at least the same minimum standards as the VAL athletes.

The registration fee amounts to 10 euro/event.

Athletes that do not meet the standards will be refused.

With sportive greetings
Patrick Van  Caelenberghe
Meetingdirector FC Memorial Léon Buyle
patrick@memorialbuyle.com
www.memorialbuyle.com [ENG]

[Fr]
Chers athlètes
,

Le Comité de concertation du gouvernement belge a annoncé le 11 mai dernier que l’interdiction de compétition pour les athlètes amateurs sera prolongée jusqu’au 9 juin.

De ce fait, la Flanders Cup Memorial Léon Buyle du 5 juin ne pourra malheureusement pas se dérouler normalement.

Mais la Ligue flamande d’athlétisme a obtenu du gouvernement une dérogation pour les athlètes VAL de haut niveau en fonction de la sélection/préparation d’un championnat international (les Jeux Olympiques, les Championnats européens U23 et les Championnats du monde U20).

Cela nous donne, en tant qu’organisateur d’une Flanders Cup, la possibilité d’organiser une rencontre dans le cadre de ces directives.
 
Le point de départ de l’exception pour les sportifs de haut niveau est de donner aux athlètes VAL la possibilité de se sélectionner pour un championnat international.

La liste des participants VAL peut être complétée par des participants étrangers.

L’événement se déroulera sans public et seul un accompagnateur par athlète sera autorisé.
 
Tous les athlètes doivent être en mesure de présenter un test PCR négatif au plus tard 48 heures avant la compétition.

Pour les accompagnateurs venant de l’étranger, un test PCR négatif sera obligatoire.

Toutes les personnes telles que les entraîneurs, le personnel et les membres du jury devront en principe garder leurs distances par rapport aux athlètes et entre eux, mais nous utiliserons des tests rapides pour nous assurer de leur santé et le port d’un masque buccal est obligatoire à tout moment.

À partir du 20 mai, les inscriptions sont ouvertes aux athlètes non VAL qui répondent au moins aux mêmes normes minimales que les athlètes VAL.

Les frais d’inscription pour les athlètes s’élèvent à 10 euros/épreuve.

Les athlètes qui ne répondent pas aux normes seront refusés.

Salutations sportives
Patrick Van  Caelenberghe
Meetingdirector FC Memorial Léon Buyle
patrick@memorialbuyle.com
www.memorialbuyle.com

Contact Us

Contact Us